Privacy beleid

Anevci IT Service B.V. heeft jouw privacy hoog in het vaandel staan. We besteden dan ook alle zorg en aandacht aan het veilig opslaan en gebruiken van persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan zijn gesteld in de privacywetgeving.

De persoonsgegevens gebruiken wij om diensten en/of producten aan te kunnen bieden en om persoonlijk met jouw te kunnen communiceren. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van deze gegevens door ons.

Doel van uw persoonsgegevens:

Anevci IT Service B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens, waarbij als doel geldt:

  1. Het (eventueel) verlenen van toegang tot onze website;
  2. Met jouw contact opnemen indien je hierom vraagt;
  3. Het krijgen van inzicht op het gebruik van onze website;
  4. Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten.

Voor de doeleinde 3 en 4 worden cookies gebruikt. Voor meer informatie over, het gebruik van, cookies verwijzen we je naar onze cookie beleid.

Welk soort gegevens verwerken wij:

De gegevens die Anevci IT Service B.V. van je nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door ons in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Bedrijfsnaam- en – gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres (werk of privé)

Hoe gaan wij om met jouw gegevens:

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere dan de genoemde doeleinden verwerken, of verstrekking aan derden, tenzij je daar zelf vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet of een gerechtelijk bevel dat mogen of moeten doen.

Ook bewaren wij jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde met ons contact opnemen.

Slotverklaring:

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van linkje direct of indirect met onze website zijn verbonden. Wij staan niet garant of deze derden ook op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites te gebruiken.

Anevci IT Service B.V. behoudt het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. We raden u dan ook aan om onze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De nieuwe privacywet GDPR/AVG is een Europese verordening die in alle lidstaten van kracht is. Met ingang van 25 mei 2018 zijn wij verplicht aan deze wetgeving te voldoen.