Deskundig & waardevol

Anevci IT Services B.V. is deskundig en levert waardevolle expertise op het gebied van Informatie Technologie waarbij veelal maar niet uitsluitend producten van Microsoft zijn gebruikt. Als zelfstandig IT solutions specialist is het mijn missie een organisatie of project te helpen bij het behalen van haar IT doelstellingen en bied daarvoor een betrouwbare en eerlijke IT dienstverlening waarbij een heldere opvatting, resultaatgerichtheid en diepgaande vakkennis de fundering zijn van het werk.

Anevci is de handelsnaam van Leon Neven welke is opgebouwd uit een aantal IT gebieden die samen deze naam vormen: (A)rchitecture, (nev)en, (c)loud en (i)nformation.

Up-to-date

Veranderingen gaan hand-in-hand met de vraag van klanten, maar ook door ontwikkelingen op de ICT markt! Ik vind het noodzakelijk om goed op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen en training van mijzelf op expertise gebieden.

Waarde voor u

Gedreven met een no-nonsense mentaliteit geven leergierigheid & vakkennis mij het vermogen verschillende oplossingen duidelijk neer te zetten of te verbinden waar van ik ook hands-on de realisatie kan doen of begeleiden.